4. Polskie Mistrzostwa Przedłużania Rzęs

4. Polskie Mistrzostwa Przedłużania Rzęs

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 22.09.2016 10:00

zakończona

Opis wydarzenia

4. Polskie Mistrzostwa Przedłużania Rzęs | 24.09.2016 r.
Temat: Natural Dream Lashes

Czwarta edycja Polskich Mistrzostw Przedłużania Rzęs odbędzie się 24 września 2016 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska na ul. Marsa 56 C w Warszawie, podczas targów BEAUTY FORUM & SPA. Mistrzostwa odbywają się na wydzielonym terenie. Do udziału zostanie dopuszczona ograniczona liczba osób (10 uczestników).

TEMAT
Tematem przewodnim trzeciej edycji Polskich Mistrzostw Przedłużania Rzęs jest: Natural Dream Lashes.

ZGŁOSZENIE
Dopuszczonych do konkursu będzie łącznie 10 uczestników, którzy zostaną wyłonieni przez jury w drodze półfinału. Wpis na listę kandydatów następuje po wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego zgłoszenia i po przesłaniu dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie przedłużania rzęs, a także po przesłaniu dokumentacji zdjęciowej. Wyłonionych 10 finalistów jest zobowiązanych do uiszczenia bezzwrotnej opłaty uczestnictwa w wysokości 100 zł na konto: ING Bank Śląski O/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 z dopiskiem „Mistrzostwa Przedłużania Rzęs”. Dokumentację należy przesłać drogą pocztową na adres organizatora (Health and Beauty Media Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa) i drogą mailową w formie skanu na adres kamila.jadwicka@health-and-beauty.com.pl (uwaga: wywołane zdjęcia prac w formacie min. A5 należy dosłać wyłącznie drogą pocztową). W mistrzostwach mogą wziąć osoby posiadające obywatelstwo polskie, kartę stałego pobytu lub kartę polaka.

Należy dosłać następujące zdjęcia jednej wybranej stylizacji:
Zdjęcia przed wykonaniem stylizacji:
– zamknięte oczy od góry: 1 zdjęcie – dwoje oczu; 1 zdjęcie – prawe
oko zbliżenie; 1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;
– zamknięte oczy od przodu: 1 zdjęcie – prawe oko zbliżenie;
1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;
– otwarte oczy od przodu: 1 zdjęcie – dwoje oczu;
– cała twarz: 1 zdjęcie – otwarte oczy; 1 zdjęcie – oczy zamknięte
Zdjęcia po wykonaniu stylizacji:
– zamknięte oczy od góry: 1 zdjęcie – dwoje oczu; 1 zdjęcie – prawe
oko zbliżenie; 1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;
– zamknięte oczy od przodu: 1 zdjęcie – prawe oko zbliżenie;
1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;
– otwarte oczy od przodu: 1 zdjęcie – dwoje oczu;
– cała twarz: 1 zdjęcie – otwarte oczy; 1 zdjęcie – oczy zamknięte

Uwaga: należy zadbać o odpowiednią ostrość zdjęć, zdjęcia nieostre nie będą podlegały ocenie.

Wzór jak przygotować zdjęcia jednej wybranej stylizacji można znaleźć TUTAJ

KRYTERIA/ZADANIE
Uczestnicy powinni w ciągu 90 minut przedłużyć rzęsy modelki powieki górnej metodą jeden do jednego. Każdy uczestnik pracuje samodzielnie. Podczas mistrzostw można wykonać pracę tylko na jednym modelu/modelce.
- wolno stosować rzęsy nie grubsze niż 0,2 i nie dluższe niż 13 mm
- nie wolno wykonywać zagęszczenia rzęs
- rzęsy nie mogą być ze sobą sklejone (należy zadbać o dokładną separację rzęs)
- należy użyć co najmniej 60 rzęs na oko
- nie wolno stosować kolorowych rzęs

Każdy uczestnik pracuje na własnej modelce, uczestnicy pracują na własnych materiałach. Organizator zapewnia leżankę, stolik, lampolupę oraz gniazdko elektryczne.

Uwaga:
– ilość miejsc ograniczona (10 uczestników),
– uczestnicy pracują samodzielnie
– każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich materiałów
zdjęciowych i filmowych do celów promocyjnych i redakcyjnych,
– jury może wyłonić jednego laureata mistrzostw lub trzech laureatów,
zajmujących odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce.

Ocena:
Jury będzie oceniać prace pod kątem następujących kryteriów:
- ogólny wyraz stylizacji oraz czy został zachowany naturalny wygląd
- liczbę zaaplikowanych rzęs
- precyzję aplikacji (czy rzęsy nie są posklejane)
- higienę i czystość miejsca pracy
- czy stylizacja pasuje do naturalnego kształtu oka
- jakość rzęs
- technikę aplikacji oraz rozkład rzęs

NAGRODY
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, potwierdzający udział w Mistrzostwach Przedłużania Rzęs. Zwycięzcy (miejsca 1-3) otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów mistrzostw. Zwycięzca (miejsce 1) weźmie udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Przedłużania Rzęs podczas targów BEAUTY FORUM w Monachium (Przelot + zakwaterowanie – rezerwacja dokonana przez Health and Beauty Media Sp. z o.o.).

POZOSTAŁE WARUNKI
Zgłoszenie do Polskich Mistrzostw Przedłużania Rzęs jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych.

WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych w tym względem modelki/ modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu.
Zgłoszenia oraz komplet dokumentacji należy nadsyłać do 19 sierpnia 2016 r.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 24.09.2016 10:00
Zakończenie: 24.09.2016 18:00

Targi BEAUTY FORUM & SPA, Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56C Warszawa

Strona wydarzenia:
http://jesien.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/polskie-mistrzostwa-przedluzania-rzes/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

kamila.jadwicka@health-and-beauty.com.pl
603 776 198